Diplomerad konferenstolk bosatt i Hamburg

Diplomerad konferenstolk bosatt i Hamburg

Medlem av aiic för Tyska och Engelska (Association of international conference interpreters)

Medlem av VKD för Tyska, Engelska och Svenska (Tyska yrkesorganistionen för konferenstolkar)

2003-2009: Studier i tolkning i engelska (huvudämne), spanska (biämne) och medicin (kompletteringsämne) vid Fakulteten för Översättning och Tolkning (SÜD) vid Ruprecht-Karls-Universitet, Heidelberg (slutbetyg: 1,6)

2004-2009: Språkundervisning på svenska och studier på Svenska Institutet, på Göteborgs universitet och Stockholms universtitet

Sommarterminen 2006: Erasmus-Trimester in Edinburgh, Skottland

Många utlandsvistelser och språkkurser i engelsktalande länder, i Sverige och i Spanien.