Våra Tjänster

Konferenzdolmetscher Hamburg | Konferenzberatung | Dolmetschen | Übersetzungen. Monika Ott und Anja Grewe

Där man stöter på sina linguistiska gränser i främmande språk behöver man en medlare som bygger en bro mellan de olika språkregionerna. Vi möjliggör kommunikation över språkgränserna!