Tolkning

Simultantolkning

Parallell muntlig översättning av det som sägs till det främmande språket. Tolkarna arbetar i speciellt utvecklade, ljudisolerade kabiner med blicken riktad på talaren. Sådan sorts tolkning kräver koncentration av högsta grad; därför arbetar tolkarna inte ensamma, utan i grupper med minst två personer. Denna teknik lämpar sig perfekt för större, flerspråkiga anläggningar, där effektivt arbete är ett måste.

Konsekutivtolkning

Muntlig översättning efter talarens inlägg, till det främmande språket. Genom en speciell anteckningsteknik återger tolken det talaren just har sagt. Beroende på talets längd, sker detta antingen efter slutet av hela talet eller i flera och kortare omgångar. Tekniken lämpar sig bäst för att arbeta i mindre sällskap där man tolkar i en enda språkriktning.

Viskad tolkning

Parallell muntlig översättning till det främmande språket i viskande ton. Med hjälp av en anläggning bestående av en mikrofon för tolken och hörlurar för åhörarna kan man tolka även om man inte står bredvid talaren respektive åhörarna. Utan den tekniska anläggningen står tolken så nära talaren som möjligt och viskar i åhörarens öra.
Också denna teknik lämpar sig för mindre grupper med tolkning i en språkriktning för en eller två åhörare.

Tolkning vid förhandling

Tolkning i bägge språkriktningarna mellan enskilda personer vid förhandlingar i sluten cirkel, med användning av antingen konsekutivtolkning eller viskad tolkning.