Översättning

Överföring av en skriftlig text från ett utgångsspråk till ett målspråk. Vi översätter snabbt och pålitligt såväl allmänspråkliga texter som facktexter.
Våra översättningar är färdiga för publicering, utförs uteslutande av kvalificerade modersmålstalare, medan innehållet kontrolleras och redigeras enligt 4-ögon-principen.